Status: Mentorica pripravnica

Broj telefona: 051/586-552

E-mail: tamara@smart.hr

Udruga: Udruga za razvoj civilnog društva SMART

Područje rada: Karlovačka, Primorsko-goranska, Ličko-senjska i Istarska župnija

Neformalne i formalne izobrazbe vezane za trenersko/konzultantska znanja i vještine:
Formalno obrazovanje: preddiplomski i diplomski studij pedagogije
Neformalno obrazovanje: 1) desetodnevni modularni trening u području menadžmenta neprofitnih organizacija (Udruga SMART); 2) četverodnevna edukacija Menadžment volonterskog programa (Udruga SMART); 3) dvodnevna edukacija Trening za mentore Sustava upravljanja kvalitetom za organizacije civilnog društva OK2015 (Udruga SMART); 4) dvodnevna edukacija Facilitatorske vještine (principi grupne dinamike, tehnike rada s grupom, planiranje i dizajniranje rada s grupama) (Centre for Participatroy Leadership/Šesti oblik).

Trenersko/konzltantsko iskustvo:
Tijekom posljednjih 5 godina rada u SMART-u intenzivno sam bila uključena u mentorsku podršku OCD-ima, ali i različitim ustanovama najviše u području uspostave volonterskog programa unutar organizacije kao djela upravljanja ljudskim resursima, ali i prijave projektnih prijedloga na lokalne, nacionalne i europske natječaje kao dio organizacijskog razvoja. Kao dio općenitog iskustva rada s OCD-ima sudjelovala sam u osmišljavanju i provedbi niza edukacija usmjerenih uspostavi volonterskog programa, ali i onih o pisanju prijedloga projekta za EU fondove.