OK 2015

Sustav upravljanja kvalitetom
za organizacije civilnog društva

Kada se upotrebljava termin „sustav upravljanja kvalitetom” misli se na formalni sustav upravljanja koji organizacija može koristiti kako bi unaprijedila i ojačala svoju organizaciju. Takav sustav ima svrhu podizanje kvalitete rada i osiguranje dosljednosti djelovanja. Sustav upravljanja kvalitetom vrlo jasno i specifično definira očekivanja koja kvalitetna organizacija treba ispuniti. Sustav upravljanja kvalitetom je sustav koji je primarno usmjeren na davanje jamstva kvalitete dionicima u njenom okruženju. Tako upravljanje kvalitetom ima dvije svrhe:

  • u odnosu na samu organizaciju, inicira promjene i aktivnosti usmjerene na unaprjeđenje rada organizacije,
  • u odnosu na dionike u okruženju, nudi povjerenje i osigurava vjerodostojnost, a korisnici mogu očekivati kvalitetnu uslugu u skladu s dogovorenim standardima.
E

Vrijednost za korisnike

Organizacija posvećena kvaliteti doprinosi unaprjeđenju kvalitete života, odnosa i razvoja svojih korisnika putem ispitivanja ciljanih skupina potreba, razumijevanja te promišljanja adekvatnih i kvalitetnih programa koji bi odgovarali, odnosno ispunjavali prepoznate potrebe istih.
E

Vođenje s vizijom, vrijednostima i integritetom

Organizacija posvećena kvaliteti ima vodstvo koje je učinkovito, stvara i oblikuje budućnost, transparentno djelujući na temelju jasno definiranih procedura, organizacijskih načela i načela dobrog upravljanja.
E

Održivost organizacijskih kapaciteta

Organizacija posvećena kvaliteti kontinuirano radi na razvoju odnosa iprocesa u organizaciji, vodi računa o rezultatima, učinkovito upravlja promjenama unutar i koliko je to moguće, izvan organizacije u okruženju u kojem djeluje.
E

Doprinos održivom razvoju

Organizacija posvećena kvaliteti ima pozitivan utjecaj na zajednicu u kojoj djeluje, a istovremeno vodi računa i unaprjeđuje gospodarske, ekološke i socijalne uvjete unutar zajednice.Ovaj dio bi bio o organizaciji a obuhvaćao bi sljedeće informacije (ne nužno ovim redom)
OK 2015 se može koristiti na različite načine, uključujući provjeru organizacijske razvijenosti ili kao pomoć u vođenju organizacijskog razvoja i rasta. Organizacije provode OK 2015 za sada ne nudi vanjsku akreditaciju.
p

Info

Za sve nedoumice i pitanja pogledajte dio stranice s pitanjima i odgovorima ili nam postavite pitanje pisanim putem.