Uvođenje OK 2015

Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom treba biti strateška odluka organizacije!

Kada se odlučite započeti s uvođenjem sustava možete to učiniti na dva načina:

  1. Javiti se SMART-u za priručnik, osnovati radnu skupinu za uvođenje OK 2015 u organizaciju!
  2. Javiti se SMART-u za priručnik i angažirati licenciranog mentora za uvođenje sustava kvalitete OK 2015.

Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom i samoprocjenas 4 glavna područja kvalitete  i 12 potpodručja traje do godinu dana. Nakon toga slijedi period održavanja sustava s povremenim 1-2 godišnje susretima radne skupine i revizijom svih područja.

Postupak uvođenja sustava upravljanja kvalitetom OK 2015:

E

1. Formiranje radne skupine za samoprocjenu

E

2. Procjena postojeće prakse u odnosu na definirane standarde kvalitete

E

3. Izrada plana aktivnosti za unaprjeđenje

E

4. Provođenje dogovorenih aktivnosti

E

5. Procjena postignutog

Što je samoprocjena?

Otvoreni razgovor o organizaciji uz spremnost na propitivanje postojeće prakse i razgovor o boljoj ili unaprijeđenoj praksi je ključan!

Samoprocjena je postupak u kojem organizacija uspoređuje svoj način rada i funkcioniranje s postavljenim standardima kvalitete i tako prepoznaje područja koja treba unaprijediti. Kako bi se maksimalno osigurala objektivnost u procesu samoprocjene predlaže se da organizacija uključi osobe iz organizacije koje imaju različite funkcije i uloge te da odredi jednu osobu koja će voditi cjelokupni proces i sastanke. Zaposlenici, volonteri, suradnici, članovi organizacijskih tijela procjenjuju zajedno i usuglašavaju ocjenu na skali procjene kriterija kvalitete. Jedna od praksi je da se pojedinačno učine procjene a potom zajedno u radnoj skupini usuglasi ocjena zajedno sa dokazima i planom unaprjeđenja.

Ujedno, kako bi se izbjegao osjećaj dodatnog ulaganja resursa (vremena i ljudi) u proces samoprocjene, organizacija treba ugraditi samoprocjenu u postojeće strukture, npr. u redovne sastanke tima i drugih tijela upravljanja i/ili nadzora. Samoprocjena može biti izazov za organizacije, a na ishod će utjecati organizacijska kultura. Način komunikacije, razgovora, prihvaćanja rješenja, ali i vrste odnosa svakako će usmjeriti cjelokupan proces samoprocjene.

p

Info

Za sve nedoumice i pitanja pogledajte dio stranice s pitanjima i odgovorima ili nam postavite pitanje pisanim putem.