Status: Mentor

Broj telefona: 098/395714

E-mail: darko.ciglar@act-grupa.hr

Udruga: ACT Grupa

Područje rada: Krapinsko-zagorska, Varaždinska, Koprivničko-križevačka i Međimurska županija

Neformalne i formalne izobrazbe vezane za trenersko/konzultantska znanja i vještine:
Interne radionice ACT Grupe, Innovation Management and Innovation Culture, Beč, Björn Schmitz, Uvod u društveni povrat ulaganja (SROI), Zagreb, Adam Richards (Social Value UK) Balancing Impact and Profit in social entreprises, Beč, Eva Varga Project Management for Community Engagement: New approaches for cocreating a mission, vision, and plan using collective intelligence, Beč, ERSTE…

Trenersko/konzltantsko iskustvo:
Provodili smo sustav kvalitete SOKNO te sam bio uključen u implementaciju. Održao sam nekoliko poludnevnih radionica o sustavima kvalitete općenito i upravljanju neprofitnim organizacijama. Što se tiče mentorskog rada, više sam na informativnoj/savjetodavnoj razini pružao uslugu udrugama, dakle ne direktno kao mentor (dugoročno) u implementaciji sustava kvalitete. Obzirom na navedeno, nisam siguran koji status bi trebao biti vezan za mene (mentor ili pripravnik – oba su mi naravno prihvatljiva).