Područja kvalitete

Temeljna područja kvalitete i pripadajuća potpodručja kvalitete

 1. STRATEGIJA UPRAVLJANJA ORGANIZACIJOM
  • Dobro upravljanje
  • Rukovođenje
  • Strateško i operativno planiranje
  • Upravljanje aktivnostima
  • Praćenje i vrjednovanje
 2. RESURSI – LJUDSKI, FINANCIJSKI I MATERIJALNI
  • Zaposlenici
  • Volonteri
  • Izobrazba i usavršavanje
  • Upravljanje novcem
  • Imovina
 3. KOMUNIKACIJA I ODNOSI U OKRUŽENJU
  • Suradnja, partnerstvo i umrežavanje
  • Zagovaranje
 4. REZULTATI

Svako potpodručje uključuje niz kriterija kvalitete, definirane kao izjave, koji općenito govore o tome što vaša organizacija treba raditi kako bi zadovoljila željenu razinu OK 2015.

Svako potpodručje također uključuje primjere izvora dokaza koji nude neke ideje o tome gdje biste mogli tražiti dokaze koji bi pokazali da je vaša organizacija zadovoljila kriterije.

Svi kriteriji ocjenjuju se na skali koja ima na četiri razine razvoja. To omogućuje organizacijama da procijene kako rade i planiraju jasan put razvoja u svakom području i potpodručju.

p

Info

Za sve nedoumice i pitanja pogledajte dio stranice s pitanjima i odgovorima ili nam postavite pitanje pisanim putem.