Status: Mentor

Broj telefona: 051/586-555

E-mail: igor@smart.hr

Udruga: Udruga za razvoj civilnog društva SMART

Područje rada: Karlovačka, Primorsko-goranska, Ličko-senjska i Istarska županija

Neformalne i formalne izobrazbe vezane za trenersko/konzultantska znanja i vještine:
Igor Bajok u proteklih je dvadeset godina sudjelovao u nizu neformalnih obrazovnih procesa u području menadžmenta neprofitnih organizacija i djelovanja organizacija civilnoga društva uključujući izobrazbe iz upravljanja projektnim ciklusom, projektnog menadžmenta, pisanja prijedloga projekta, prikupljanja sredstava, izrade proračuna, monitoringa i evaluacije, strateškog planiranja, društvenog poduzetništva, unutarsektorske i međusektorske suradnje, javnog zagovaranja, javnih politika te sustava osiguranja kvalitete neprofitnih organizacija (SOKNO). Stečena znanja i vještine praktično je primjenjivao i nadograđivao radeći u različitim organizacijama civilnoga društva, a posebno u proteklih osam godina kao trener/konzultant zaposlen u Udruzi za razvoj civilnog društva SMART.

Trenersko/konzltantsko iskustvo:
Igor Bajok pružao je mentorsku podršku Ženskoj grupi Donji Lapac u procesu uvođenju Sustava osiguranja kvalitete neprofitnih organizacija (SOKNO) tijekom 2012. i 2013 s kolegicom iz Udruge SMART, Zvijezdanom Schulz Vugrin. Od tada je aktivno sudjelovao u radnoj skupini za uvođenje sustava upravljanja kvalitetom (SOKNO i OK2015) u matičnoj organizaciji, a sudjelovao je kao urednik i u izradi Priručnika za uvođenje sustava upravljanja kvalitetom OK2015. Uz navedeno, Igor je sudjelovao i na trodnevnom treningu pod nazivom „Nadogradnja znanja mentora/ica sustava osiguranja kvalitete za neprofitne organizacije – SOKNO“ u okviru projekta „Kvaliteta – put ka održivosti organizacija civilnoga društva“ kojeg je podržao TACSO ured tehničke pomoći organizacijama civilnog društva u Republici Hrvatsko te radionici za promotore istoimenog sustava održanog u okviru Programom regionalnog razvoja Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva. Kao voditelj programa „Mreže za razvoj kapaciteta organizacija civilnoga društva – MRRAK“ udruge SMART u okviru spomenutog programa Nacionalne zaklade bio je u prilici provesti brojne radionice izobrazbe u području menadžmenta neprofitnih organizacija te pružati savjetodavnu podršku organizacijama civilnoga društva.