Status: Mentorica

Broj telefona: 099/4836800

E-mail: dordana@most.hr

Udruga: Udruga MoSt

Područje rada: Splitsko-dalmatinska županija

Neformalne i formalne izobrazbe vezane za trenersko/konzultantska znanja i vještine:
– Trening za trenere u zajednici (Active Learning Center, Glasgow, UK, 2001.)
– Change- modeli usmjereni na vođenje, savjetovanje i kratku terapiju (Kurszentrum Aarau, švicarska i Eupolis grupa Split, 2000./01.
– Društvena odgovornost poduzeća( AED, MAP savjetovanje 2003.)
– Management i organizacijska kultura
– Izrada i pisanje projektnih prijedloga, (CARDS, 2004.)
– Licencirana mentorica za sustav osiguranja kavlitete za neprofitne organizacije – AED (2006.)
– Strateško planiranje: principi, metode i rezultati i Pravno i financijsko savjetovalište u razvoju Sustava kvalitete udruga (Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga, 2008.)
– Sustav upravljanja kvalitetom OK 2015 ( 2017.)

Trenersko/konzltantsko iskustvo:
Od početaka uvođenja sustava kvalitete, provodila sam SOKNO u više OCD u RH te sve ove godine u udruzi MoSt.
U različitim organizacijama i u udruzi MoSt osmišljavam i vodim radionice na teme: Volonterski rad mladih u zajednici; vršnjačka pomoć u radu s mladima s problemima u ponašanju; vršnjačko savjetovanje; strateško i operativno planiranje; pisanja projektnih prijedloga; zagovaranje i lobiranje; komunikacijske vještine i vještine nenasilnog rješavanja sukoba; suočavanje sa stresom; jačanje grupne kohezije i timskog rada.
Dugogodišnje iskustvo vođenja nevladine organizacije, voditeljskih poslova, iskustvo vođenja radnih timova, organiziranja javnih akcija i kampanja, moderiranje tribina, okruglih stolova i konferencija na lokalnoj i nacionalnoj razini.
Od 1998. do danas osmislila sam, organizirala i bila dio timova za provedbu više od stotinu programa vezanih uz pružanje podrške mladima u riziku i s problemima u ponašanju; provodila niz edukacija za volontere vršnjake pomagače te inicirala i provodila programe, kampanje i akcije sprječavanja nasilja među mladima, suzbijanja beskućništva i siromaštva.
Organizirala sam i osmislila programe različitih lokalnih, regionalnih, nacionalnih i međunarodnih konferencija i skupova (2. nacionalna konferencija o volonterstvu, Nacionalni susreti o beskućnicima, Regionalni susret mladih volontera, Sajma ideja mladih, konferencija o djeci i mladima s problemima u ponašanju „ 15godina POP-a, 15 nijansi PUP-a”, međunarodna konferencija o beskućništvu „Nitko gladan, nitko bez krova i nitko bez podrške“, međunarodna konferencija o siromaštvu i socijalnoj isključenosti “Umreženi protiv siromaštva”…) te niz okruglih stolova, tribina i humanitarnih akcija u zajednici koje uključuju više stotina sudionika. Autorica sam različitih knjiga, brošura, publikacija, plakata, promotivnog materijala u domeni aktivnosti udruge MoSt.