Status: Mentorica

Broj telefona: 014655201

E-mail: sladana@smart.hr

Udruga: Udruga za razvoj civilnog društva SMART

Područje rada: Primorsko-goranska i Karlovačka županija i Grad Zagreb

Neformalne i formalne izobrazbe vezane za trenersko/konzultantska znanja i vještine:
Od 2010.-do sada kontinuirana edukacija u području: projektnog menadžmenta, monitoringa i evaluacije, upravljanja kvalitetom.
2005./2006. – E -learning akademija, kolegij E-learning management i kolegij E-learning course design, CARNet, Sveučilište British Columbia, Kanada
2005. – Trening za dobivanje licence za mentora za SOKNO (Charity Evaluation Services), Velika Britanija
1999. Trening za trener (TOT) 6-mjesečna obuka za trenere u RH.

Trenersko/konzltantsko iskustvo:
Mentorica za SOKNO od 2004.-2012., mentorica za Sustav OK 2015 od 2013., trenerica/konzultantica za menadžment neprofitnih organizacija. 20 godina rada na unaprjeđenju rada neprofitnih organizacija i osnaživanje različitih dionika u zajednica te povezivanja iskustva i rada u civilnom sektoru kako bi se unaprijedile javne politike i jačala suradnju sa javnim sektorom. Od 2012. sudjelovanje u izradi novog sustava upravljanja kvalitetom Sustav OK 2015 i osposobljavanje mentora za OK 2015 (TOM). Do 2012. godine mentoriranje 5 organizacija na uvođenju SOKNO-a a od 2016. savjetovanje i mentoriranje (11) organizacija civilnog društva u primjeni OK 2015