Tijekom svibnja 2016. održane su prezentacije priručnika Sustava upravljanja kvalitetom za organizacije civilnog društva „OK 2015“. Prezentacije su održane Osijeku, Čakovcu, Zagrebu, Rijeci, Splitu u suradnji s ostalim Regionalnim centrima na kojima je sudjelovalo 180 sudionika. Tom prilikom svim zainteresiranim osobama su podijeljeni priručnici, a tijekom same prezentacije sudionicima je predstavljeno što je sustav upravljanja kvalitetom „OK 2015“ i koja su njegova načela, kako primijeniti sustav „OK 2015“ u organizaciji, kako provesti proces samoprocjene, koja su područja kvalitete (temeljna i potpodručja), opis dokaza i daljnji koraci u razvoju sustava i podrške za primjenu. Na razradi dodatnih materijala za TOT za mentore angažirana je vanjska konzultantica Morana Smodlaka Krajnović, koja je u suradnji sa SMART-om u 2016. započela sa procesom izrade:

  • kriterija za odabir mentora
  • poziva za mentore
  • specifikacije za Trening za mentore
  • Priprema materijala za mentore (priručnik, što je mentor, drugi sustavi upravljanja kvalitetom, izjava o povjerljivosti podataka itd.)
  • Izraditi paket za mentore koji će oni koristiti kad rade s OCD-ima ( specifikacija, izvještaj, izjava o povjerljivosti podatak, potpisna lista ljudi koji su sudjelovali)
  • Izrada kriterija/procedura suradnje s mentorima i osiguranje kvalitete rada mentora
  • Postupka licenciranje mentora za OK 2015
  • Standarda pružanja mentorske podrške